Παπαδημητρακόπουλος, Κωνσταντίνος Γ.

Πίσω απ' τη βιτρίνα των παιχνιδιών / Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος. - Αθήνα : Εκδόσεις Φωτοδότες, 1992. - 124 σ ; 20 εκ.


Νεολαία--Ελλάς.
Παιχνίδια.

305
Koha δημιουργία
Koha by