Παπαδημητρακόπουλος, Κωνσταντίνος Γ.

Επανάσταση στο σχολείο / Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος. - Αθήνα : Εκδόσεις Φωτοδότες, [199;]. - 129 σ. ; 20 εκ.

… Ένας μαθητής, έρχεται απ’ το χωριό του σε σχολείο της Αθήνας. Αν κι ακατατόπιστος σε όλα, αν και ζει μέσα στο βούρκο της, ιδίως δε σ’ ένα ασφυκτικό και μ’ εχθρότητα για πνευματικές εμπειρίες περιβάλλον, κατορθώνει όχι μόνο να ανακαινίσει την τάξη του, αλλά και το σχολείο κι αυτές ακόμη τις οικογένειες των συμμαθητών του, με τον πιο ήρεμο, τον πιο γαλήνιο κι ειρηνικό τρόπο. Όπως ακριβώς και ο Χριστός, συνέχιζε την ίδια επανάσταση με τη δική Του δύναμη…


Νεολαία--Ελλάς.

305
Koha δημιουργία
Koha by