Αρακαδάκη, Μαρία, 1955-

Fortezza della Suda ιστορικές και αρχιτεκτονικές διερευνήσεις / [ανάτυπο] : Μαρία Αρακαδάκη. - Χανιά : Ιστορική Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης, 1999. - 112 σ. ; 25 εκ.

Ανάτυπο από: Κρητική Εστία, τ. 7, 1999.


Κάστρα--Ελλάς--Κρήτη.
Αρχιτεκτονική--Ελλάς--Κρήτη.


Γραμβούσα (Χανιά)--Ιστορία.

720.9
Koha δημιουργία
Koha by